Event

Regi, manus og arrangementsledelse
Vi iscenesetter bedriftens kjerneverdier.
Vi finner frem til en dynamisk sammenheng mellom visjon, verdi og varig opplevelse. Vi forsterker helhet i bedriftens alle ledd og iscenesetter den Røde Tråd. Vi kommuniserer bedriftens identitet og lager unikt og spesialdesignet event.

Se filmutkast fra sist event i samarbeid med Connectioins for ASKO:

asko