Lederutvikling

Den største utfordringen som leder er å være tydelig
Trening gjør deg troverdig
Hilde sier: I ”Lederprogrammet Ord til Handling” www.ordtilhandling.no møter vi mange ledere med gode organisasjonsstrategier. Men mange ledere har utfordringer med å kommunisere disse strategiene på en tydelig og troverdig måte.

En leders myndighet oppstår når tydelige ord blir til konkret handling. Dette skjer gjennom systematisk trening på utvikling av tydelig lederatferd. Disse teningsområdende er ofte nye og oppfattes utfordrende og spennende å utvikle hos mine kunder.

hildeglenne2

Atferd

I Lederprogrammet Ord til Handling benytter Hilde Glenne sin spisskompetanse som sceneinstruktør og coach i treningen på å utvikle tydelig kommunikasjon og troverdig lederatferd. 
Hun merker fort hvor skoen trykker, analyserer og utfordrer konkret på den enkelte leders atferd. Det skjer både i én til én-relasjon og i gruppeprosesser. I tillegg har hun evnen til å observere på metanivå, for så å gå inn og coache i dette krevende området. Hun evner å få frem tydeligheten hos den enkelte leder i egen organisasjon, og kjører treningsprosesser på dette.

 

Viljestyrke

Hilde Glenne er konkret i sine tilbakemeldinger, i tillegg til at hun inspirerer, utfordrer og inkluderer. I Lederprogrammet Ord til Handling hun har komplementære ferdigheter i forhold til partner Hans Trygve Kristiansen, som har lang erfaring som prosessrådgiver i næringslivet og som skøytetrener i verdensklassen. De er like i forhold til å være tett på den enkelte leder, og gir seg ikke «på bare møkka». De har en viljestyrke som gjenspeiles i deres gode lederprosesser.